Spektu la videan inviton al Montrealo!

Dum la Universala Kongreso en Lahtio inaŭguriĝis la reklamvideeto pri Montrealo! La tekston kaj la muzikon verkis fama montreala poeto kaj komponisto, Leonard Cohen. Kantas Ĵomart kaj Nataŝa (traduko de Ĵomart). #Esperanto2020. Bonvenon!

 

La Unua Bulteno jam aperis!

Ni feliĉe prezentas al vi la unuan bultenon por Montrealo-2020!

Kanado, Kebekio, Montrealo!

Montrealo gastigis multajn gravajn eventojn: la Tutmondan Ekspozicion en 1967 (“Expo 67”), la somerajn Olimpikojn en 1976 kaj jen, 110 jarojn post la vizito de Zamenhof en 1910, Montrealo iĝos nia monda ĉefurbo per gastigo de la 105-a Universala Kongreso de Esperanto!

Multkultura kaj bonveniga

Kio apartas pri Montrealo? Nu, ĉio! Oni ofte nomas Montrealon la plej eŭropeca urbo en Nordameriko, pro ĝiaj kulturo, arĥitekturo, kutimoj kaj lingvoj. Ĉu vi sciis, ke, post Parizo, Montrealo estas la plej granda urbo en la mondo rilate la nombron da denaskaj parolantoj de la franca? La franca estas la ĉefa lingvo de la urbo kaj de la provinco Kebekio – unika fakto en Nord-Ameriko! La angla estas la dua plej parolata lingvo en Montrealo, sed oni ne povos paŝi eĉ kelkajn metrojn urbocentre sen aŭdi almenaŭ dekon da aliaj lingvoj. Montrealo ja bonvenigis homojn de diversaj etnoj, lingvoj kaj religioj, el ĉiuj anguloj de la mondo, kaj riĉiĝis kulture kaj gastronomie dank’ al siaj novaj loĝantoj. Ankaŭ vi povos konatiĝi kun tiu diverseco promenante tra pluraj etnaj kvartaloj de Montrealo kun famaj, tipe montrealaj, eksteraj kurbŝtuparoj kaj ĝardenetoj. Dumkongrese vi lernos ankaŭ pri diversaj indiĝenaj kulturoj de nia regiono – ege grava parto de nia kanada heredaĵo.

La vorto “Montrealo” devenas de la nomo “Mont Réal” – la “Reĝa Monto”, kiu situas meze de la urbo kaj videblas de pluraj partoj de ĝi. La Reĝa Monto estas la plej granda inter multegaj montrealaj parkoj kaj estas elstara loko por ripozi, sportumi, pikniki kaj fari belegajn fotojn kun vido al la urbo kaj la majesta riverego Sankta-Laŭrenco.

Ni kongresos urbocentre!

Nia kongresejo situos urbocentre, de kie vi povos piediri ĝis la riverego kaj atingi ĉiujn vidindaĵojn en la proksimo piede, metroe, bicikle aŭ buse. Montrealo havas  ĉirkaŭ du milionojn da loĝantoj; ĝi estas la dua plej granda urbo en Kanado (post Toronto) kaj proponas al la vizitantoj senlimajn vidindaĵojn, artajn kaj kulturajn programerojn, mondfamajn festivalojn kaj manĝeblojn. Nia urbo estas hejmo de cento da muzeoj, historiaj domoj, artgalerioj, preĝejoj kaj katedraloj. Pli ol dek milionoj da turistoj venas viziti la urbon ĉiujare! Montrealo estas sekura loko, aparte agrabla aŭguste (15-25°C). Ĝi situas proksime al Otavo kaj Kebeko (2-3 horojn for), kaj nemalproksime de Toronto kaj Niagaraj Akvofaloj, Novjorko kaj Bostono.

Bonvenon al Montrealo-2020!

Klaku ĉi tie por la PDF-versio

UK-2020: Malkovru niajn kulturojn!

(el La Riverego 132-133, decembro 2018)

Renkontu Suzanon Roy, aŭ Suzanon la duan ! Suzano la dua estas estrarano de ESK kaj plej lastatempe respondeculino pri la ekskursoj antaŭ-, dum- kaj postkongresaj por la montreala UK okazonta en 2020. Ŝi estas tre aktiva en nia laboro kun novuloj : ŝi gvidas la konversaciajn rondojn por komencantoj en Montrealo, kaj ankaŭ reaktivigis la Esperanto-grupon en Kebekurbo, kie ankaŭ estas konversacia rondo. Krome, Suzano organizis jam du Mez-Kanadajn-Renkontiĝojn de Esperanto (MeKaRojn) en la urbo Tririvero, kie ŝi loĝas (lastan fojon, ĉi-jare).

Gratulon kaj dankon pro via eniro en la UK-teamon kiel respondeculo pri ekskursoj (grandega tasko !), kaj ankaŭ gratulojn pro via lastatempa emeritiĝo ! Rakontu pri vi mem iomete ! Kial via Esperanta nomo estas Suzano la dua ? 😊

– Mi adoptis tiun nomon, kiam mi ekpartoprenis renkontiĝojn en Montrealo, antaŭ dek jaroj. Mi gardas ĝin, omaĝe al Suzano la unua (Bolduc), kiu jam delonge estas konata en la Movado (kaj nun bona amikino).

Kiel vi esperantistiĝis ?

– Bedaŭrinde, mi sciis nenion pri Esperanto ĝis konversacio kun amiko en Tririvero, kiu menciis, ke li iam partoprenis « Esperanto-Kongreson ». Tio surprizis min, kaj mi tuj petis informojn. Li pruntedonis al mi kelkajn librojn. Dum feria semajno, mi tralegis la tuton kaj tio vere mirigis min. Je ĉiu paĝo, mi pensis : « Genia ! Estas genia afero… » Tuj dekomence, mi decidis, ke mi volas disvastigi tiun mirindan lingvon.

Kiel vi uzas Esperanton persone ? Ĉu vi multe uzas ĝin dum vojaĝoj ?

– Uzo de Esperanto vere ŝanĝis mian vivon, pro tute nova amikaro kaj ankaŭ pro tute nova maniero vojaĝi. Mi nur ege bedaŭras, ke mi malkovris ĝin tiom malfrue, kiam mi estis jam 50-jara. De la aĝo de 20, mi ĉiam vojaĝis kaj provis lerni la lingvon de la lando, kiun mi vizitas. Sed estis ege frustre, ĉar oni tre malfacile, per longdaŭra peno, atingas ne vere fluan nivelon, do konversacio estas limigita… Kiel multe aliaj, « Mi longe penis… por lerni la germanan ! »  😉 Nun, uzante Esperanton, mi sentas min libera : mi povas vere komunikiĝi dum miaj vojaĝoj. Kaj mi havas amikojn en multaj landoj. Per nuntempaj senpagaj komunikiloj, mi parolas al diversaj homoj ĉiutage.

Kiu venas kaj kio okazas dum la konversaciaj rondoj por novaj esperantistoj en Montrealo kaj Kebekurbo ? Al kiu vi rekomendus partopreni en tiaj rondoj ?

Komence, mi pensis ke mi povus instrui la lingvon. Sed la unua problemo ne estas instruado : estas simple, ke kebekianoj eĉ ne scias, ke Esperanto ekzistas kaj utilas. Do, disvastigo de tiu simpla informo gravegas. ESK ankoraŭ havas multon por fari, tial mi aktive partoprenas. Poste, mi komprenis ke « instruado » (jes, mi provis) ne estas taŭga solvo. Oni ne lernas lingvon pasive. Neniu instruisto povas fari vin fluparolanto en iu ajn lingvo. Vi devas studi memstare, regule… Kaj, post kiam vi lernis ion, vi devas praktiki ĝin. Tiam mi povas helpi. Mi ege ĝojas, kiam mi babilas (simple, malrapide, sed tamen efike !) kun komencantoj aŭ progresantoj, kaj kiam ili mem vidas, ke tio, kion ili studis, ja utilas. Funkcias. Jesss ! Kuraĝiga sperto. Mi neniam uzas la francan aŭ la anglan dum tiuj « diskutrondoj ». Ĉiuj, kiuj ne posedas tre altan nivelon de la lingvo, povas profiti de tiaj renkontiĝoj ; kaj ankaŭ mi lernas !

Vi organizis MeKaRojn en Tririvero jam dufoje. Kompreneble, ne eblas kompari la malgrandajn renkontiĝojn, kiel MeKaRo aŭ ARE, al UK, sed tamen ĉu vi pensas, ke io el viaj MeKaRaj spertoj povas aplikiĝi en la planado de ekskursoj antaŭ- kaj postkongresaj ?

– Certe, tiujn spertojn mi uzos por la UK. Estos nur multe pli ampleksa laboro. Sed la celo restas la sama : malkovrigi nian landon aŭ regionon, interese kaj originale. Gravas, ke programeroj estu diversaj, adapteblaj al diversaj personaj kapabloj kaj interesoj, kaj reprezentu bone nian landon. Gravas ankaŭ, ke laŭeble plej multe da tiaj turismaj spertoj okazu en Esperanto.

Kiel vi vidas la ekskursan programon dum la UK ? Kion vi ŝatus nepre montri al niaj vizitantoj ?

– Estas multege por montri : la landon mem, ĝiajn urbojn kaj diversajn pejzaĝojn. Sed, eĉ pli grave, ĝiajn kulturojn. Mi uzas pluralon, ĉar oni ne devas forgesi pri la franca deveno de granda parto de la kebekianoj, nek pri niaj indiĝenaj radikoj, nek pri la gravaj influoj de diversaj enmigrintaj popoloj. Estas tiu miksaĵo de influoj, kiun indas montri (kaj kiu, laŭ mi, mirigos niajn vizitantojn !). Ekzemple, ni proponos viziti indiĝenan vilaĝon, la « Pasinttempan kebekian vilaĝon » (nomatan france « Village québécois d’antan ») kaj sukerkabanon. Ekzistas proponoj pri biciklado, kanuado, promeno en arbaro. Estos vizitoj de etnaj kvartaloj, sed ankaŭ promenoj pri stratarto, arkitekturo… Ni devos elekti, kompreneble. Sed ĉiuj ideoj bonvenas. Ni konsideras, dum antaŭ- aŭ post-kongresaj eksursoj, iri eble ĝis la Niagaro-akvofaloj, eble ĝis Tadoussac, eble eĉ suden en Usono ĝis… Diskutende.

Kion vi ŝatus, ke la homoj « forportu » hejmen, partopreninte la kongresajn ekskursojn ?

– Mi ŝatus ke ĉiu, reirante hejmen, povu atesti pri la riĉeco de nia « latin-amerika » kulturo : Kebeko konsistigas ligon inter la « Klasika » latin-devena eŭropa kulturo kaj la « Moderna », amerika mondo ! Kaj pri nia gastamo. Kaj, kompreneble, ke ĉiu havu deziron reveni ! Ĉar restos multege da malkovrotaĵoj…

Bv. kontakti Suzanon per retpoŝto ĉe <roy_248 ĉe hotmail.com>, se vi ŝatus kunlabori pri la ekskursa aŭ antaŭ- aŭ postkongresa programo.

 

Intervjuis Ĵenja Amis

Aŭskultu intervjuon de Suzano Roy al Radio-Canada dum MeKaRo-2018 (france) ĉi tie.

UK-2020 en Montrealo: bela progreso!

(El La Riverego 132-133, decembro 2018)

Ĵenja Amis

Karaj amikoj,

Ni ŝatus kun fiero informi vin, ke la preparlaboroj por la Universala Kongreso de 2020 en Montrealo bone progresas ! La kongreso okazos en hotelo Sheraton (urbocentre), de la 1a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020. Jen la resumo de niaj agadoj kaj, kompreneble, la invito kunlabori !

Ni havas emblemon ! Ĝia aŭtoro estas Francisco Luis Veuthey (Argentino / Nederlando), profesia grafikisto, kiu dum longa tempo laboris ĉe UEA kaj estas la aŭtoro de multaj antaŭaj logotipoj de la pasintaj UK-oj. Ni estas tre dankemaj al Francisco pro lia helpo !

La koloroj de la logotipo estas ruĝa, blua kaj verda. Oni povas libere interpreti la signifojn, aŭ oni povas ankaŭ pensi pri la verdo de Esperanto kaj de la naturo, la ruĝo de Kanado kaj de la suno (ja en pluraj kulturoj la suno estas ruĝa !), kaj la bluo de Kebekio aŭ de riveroj kaj maroj. En la emblemo oni vidas ankaŭ la monton, la Reĝan Monton (france Mont Royal), kiu donis sian nomon al la urbo, kaj la riveron Sankta-Laŭrenco, kun la ponto Jacques-Cartier (oni povas ankaŭ pensi, kompreneble, pri Esperanto kiel ponto inter lingvoj kaj kulturoj).

Ni aperigis la Unuan Bultenon ! La Unua Bulteno estas la unua informilo pri la UK, kiu kutime aperas unu jaron antaŭ la kongreso. Esceptokaze, ni produktis ĝin du jarojn antaŭe, por bone antaŭeniri kaj frue reklami la eventon. Vi povas elŝuti la Unuan Bultenon ĉi tie.

Ni multe reklamis la UK-on 2020 dum la UK-2018 en Lisbono ! Ni havis tablon kun broŝuroj kaj aliaj materialoj. Ni ankaŭ montris videon pri Montrealo dum la programero dediĉita al la venontaj kongresoj, faris prezentaĵon kaj eĉ disdonis acerbombonojn fine de la programero (oni multe aprezis tion !). Vidu la videeton pri Montrealo ĉi tie. Eblas ankaŭ spekti la landajn salutojn (inkluzive de nia !) ĉi tie, kaj aŭskulti la intervjuon kun Joel kaj mi ĉe la Pola Retradio ĉi tie. Kompreneble, venontjare, en Lahtio, ni reklamos eĉ pli multe ! 😊

Ni kreis informilojn pri Esperanto kaj la UK, dank’ al la subteno de KEA ! Estas tre belaj vizitkartograndaj faldeblaj informiletoj en la franca kaj en la angla kun la enkonduka lecioneto pri Esperanto kaj la kontaktinformoj kun KEA, ESK kaj Esperanto-USA. (Kanadanoj rajtas ricevi la informiletojn senpage, simple petante ilin de KEA aŭ ESK ; Esperanto-USA prizorgas la presadon de la informileto en Usono.)

Ni sukcese reklamis Esperanton kaj la UK-on dum LangFest en Montrealo ! LangFest estas jam tradicia nordamerika aranĝo por lingvemuloj (legu pli pri ĝi pli poste en tiu ĉi numero). Dank’ al subteno de ESF kaj KEA, ni havis belan Esperanto-budon, tutpaĝan reklamon pri la UK en la programo, kaj, kompreneble, ni disdonis la informilojn, parolis al eble cento da homoj, kaj okazis Esperanto-ateliero (fare de Chuck Smith). Ni ankaŭ konatiĝis kun multaj Esperantistoj, kiuj lernis la lingvon per Duolingo aŭ alimaniere, sed neniam partoprenis Esperanto-aktivaĵojn ĉeeste —  ĉiuj promesis veni por la UK ! 😊

2019 kaj 2020 estos ege gravaj kaj laborpostulaj por la LKK kaj ĉiuj helpantoj. Ni devos daŭre multe reklami la eventon, larĝigi la teamon kaj varbi volontulojn, trovi respondeculojn pri kelkaj gravaj postenoj, ellabori ekskursojn kaj antaŭ- kaj postkongresajn, krei serion de prelegoj pri Kanado / Kebekio / Montrealo, trovi partnerojn kaj sponsorojn (financajn, kulturajn, organizajn, ktp.), kaj multege kunlabori kun UEA kaj nia najbara asocio, Esperanto-USA, kies kelkaj membroj estos en la UK-teamo. Ni ankaŭ esperas ke Usono havos specialan lokon en la programo (koncertoj, prelegoj, ktp).

Ni ankaŭ kolektas, pere de la Kanada Esperanto-Asocio (KEA), kontribuojn de esperantistoj por subteni la UK-on en Montrealo. La sumo, kiun ni kolektos, kovros la kostojn, kiujn ne kovras UEA : ekzemple, diversajn eventojn ĉirkaŭ la UK, aldonan reklamadon de la UK en la urbo mem (ekz., eksteran reklamadon : banderolojn, flagojn, ktp ; reklamon en Facebook, ktp). La kolektita mono povas esti uzata ankaŭ por finance helpi al gejunuloj aŭ nepagipovaj homoj partopreni. Ĉiu mono donacita al KEA por la UK estos transdonita al la LKK. Donacu rete per www.canadahelps.org/en/charities/kanada-esperanto-asocio  (angle) aŭ www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/kanada-esperanto-asocio/ (france) aŭ per ĉeko en kanadaj dolaroj al la kasisto de KEA, Raymond Brisebois : 414–110 Grand Avenue, London ON  N6C 1L8. Bv. indiki la celon de via donaco : UK-2020.

Por sukcesigi la kongreson ni bezonos multajn volontulojn, kaj ni havos taskon por ĉiuj, kiuj pretas helpi. Ekzemple, necesos homoj, kiuj pretas gvidi ekskursojn, traduki, registri kongresanojn, helpi bonvenigi la gastojn el la tuta mondo. Tio estas granda laboro, sed laboro ege ĝuinda kaj persone riĉiga sperto. Ni speciale invitas esperantistojn el Kebekio, kaj ĉie en Kanado, pensi pri prezentaĵoj kaj kontribuoj al la programo, aparte rilataj al la kulturoj kaj historio de nia lando. Se vi ŝatus volontuli, bv. plenigi la jenan formularon (vi ankaŭ povas sendi ĝin al viaj amikoj kaj konatoj) : tiny.cc/volontuloj2020. Ni ankaŭ bonvenigas viajn ideojn kaj proponojn pri la programeroj.

Dankegon pro via helpo kaj subteno!

UEA kaj UN en 2019-2020 – multflanka kunlaboro

Gazetara Komuniko de UEA N-ro 777 (2019-01-21)

La oficejo de UEA en Novjorko troviĝas vidalvide de la ĉefa sidejo de Unuiĝintaj Nacioj (UN), ĉe la adreso 777 United Nations Plaza. De multaj jaroj, do, tiu cifero havas apartan signifon, kiel simbolo de la longadaŭra kunlaboro inter la ĉefa monda asocio de esperantistoj kaj la ĉefa monda organizo de la ŝtatoj.

Tial, en ĉi tiu 777-a Gazetara Komuniko, ni enfokusigas la nunajn formojn de tiu kunlaboro, kiu daŭre iĝas pli proksima, pli intensa, kaj pli vasta laŭ sia temaro. La kampon vigle kaj atente gvidas estrarano Sara Spanò, kun laŭbezona subteno de la prezidanto Mark Fettes, aliaj estrananoj kaj la Ĝenerala Direktoro.

Jam de pli ol 60 jaroj, UEA kultivas kunlaborajn rilatojn kun pluraj branĉoj de UN. En Novjorko, temas pri la Departamento pri Publika Informado (DPI: ekde 1 jan. 2019 nove nomata la Departamento de Tutmonda Komunikado) kaj la Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK); en Parizo pri la Organizo de UN pri Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko), kaj en Ĝenevo kaj Vieno pri diversaj organoj de UN rilate al paco, homaj rajtoj, kaj indiĝenaj popoloj. Ĉiujare ni renomumas niajn oficialajn reprezentantojn en tiuj urboj. En la nuna jaro temas pri:

 • UN-Novjorko: Ĉefreprezentanto: Humphrey TONKIN. Reprezentantoj: Jonathan LIECHTY, Michael BRANDINI, Ulrich BECKER. Raúl J. GARCIA.
 • UN-Ĝenevo: Ĉefreprezentanto: Stefano KELLER. Reprezentantoj: Alain FAVRE, Nicole MARGOT, Francesco REALE.
 • UN-Vieno: Ĉefreprezentanto: Hans-Michael MAITZEN. Reprezentantoj: Norina FLORINETH, Alfred HEILIGENBRUNNER.
 • Unesko-Parizo: Ĉefreprezentanto: Renée Triolle. Reprezentantoj: Barbara DESPINEY, François LO JACOMO.

Ekde marto 2018, UEA troviĝas en la estraro de la Konferenco de Negistaraj Organizoj (NRO-oj) en Konsultaj Rilatoj kun UN (vidu GK n-ro 736). Tie ĝi kunlaboras kun 17 aliaj internaciaj NRO-oj pri plej diversaj aspektoj de la laboro de UN. Interalie, UEA estis la ĉefa aŭtoro de la komuniko de la Konferenco okaze de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj en decembro 2018. Dume la junulara sekcio de UEA, TEJO, kunlaboras en la estraro de la Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj (IKRJO), kaj aktive kontribuas al diversaj UN-eventoj kiel la Junulara Forumo de EKOSOK (8-9 aprilo). La kunlaboro inter la du asocioj, UEA kaj TEJO, estas vere modela ĉi-terene.

Ekzistas longa tradicio de konferencoj kaj simpozioj de UEA en Novjorko pri temoj rilataj al UN. En la lastaj jaroj, temas pri simpozioj de la Stud-Grupo pri Lingvoj kaj UN, okazantaj dum du tagoj en majo. En la simpozioj partoprenas tre diversaj homoj inkluzive de akademiaj esploristoj, oficistoj de UN, kaj internaciaj diplomatoj. Ĵus disiris la alvoko por kontribuoj al la ĉi-jara simpozio (9-10 majo), pri la temo “UN 75-jara: Aŭskulti, paroli kaj agadi en multlingva mondo”. La simpozioj celas atentigi pri la graveco de lingvaj demandoj en la laboro de UN, kaj pri la pozitiva kontribuo de Esperanto kaj la Esperanto-movado al la solvado de tiuj demandoj.

Multaj el la internaciaj tagoj kaj jaroj proklamitaj de UN havas apartan signifon por esperantistoj. UEA do sisteme kaptas tiujn okazojn por diskonigi la perspektivon kaj agadon de esperantistoj sur la koncernaj kampoj. En la lastaj monatoj, ekzemple, dissendiĝis komunikoj pri:

 • Internacia Tago de Paco, 21-an de septembro
 • Monda Turisma Tago, 27-an de septembro
 • Internacia Tago de Tradukado, 30-an de septembro
 • Internacia Tago de Pli Aĝaj Personoj, 1-an de oktobro
 • Internacia Tago de Ne-perforto, 2-an de oktobro
 • Tago de Unuiĝintaj Nacioj, 24-an de oktobro
 • Internacia Tago por Toleremo, 16-an de novembro
 • Internacia Tago de Homaj Rajtoj, 10-an de decembro.

Plej aktuale, UEA aliĝis kiel oficiala partnero de la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj (2019). Multaj esperantistoj havas personajn kontaktojn kun aktivuloj por indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj, kaj ekzistas granda simpatio kaj subtenemo al tiuj popoloj en la movado ĝenerale. Por soleni la Jaron, UEA planas i.a. plurflankan programon kun indiĝenaj gastoj en la Universala Kongreso en Lahtio, Finnlando, kaj E-lingvan eldonon de la Deklaracio de UN pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj.

La posta jaro, 2020, alportos la 75-an datrevenon de UN. Tial por la 105-a UK en Montrealo, la Estraro decidis pri la temo “UN 75-jara: Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo.” Per frua difino de la temo, nomumo de reĝisoro, kaj kontaktado de partneroj kaj kunlaborantoj, UEA celas elmontri al internacia publiko la multflankan engaĝigon de la Esperanto-movado kun la streboj al pli paca, justa kaj daŭripova mondo.

Esperantistoj, kiuj volas sekvi ĉi tiun agadon kaj eventuale partopreni en ĝi, povas trovi aktualajn informojn ĉe la retejo de “Esperanto por UN,” http://www.esperantoporun.org/, inkluzive de sugestoj pri kunlaboro kaj aliaj formoj de subteno. Donacoj por la agado ĉe UN kaj Unesko estas ĉiam bonvenaj: rigardu ĉe la paĝo http://www.esperantoporun.org/subtenu-nin/ aŭ iru rekte al la donaca paĝo de UEA, https://uea.org/alighoj/donacoj, kaj elektu “Unesko” aŭ “Novjorka Oficejo”. Eventuale, honore al ĉi tiu 777-a Gazetara Komuniko kaj la adreso de nia oficejo, pripensu donaci 7,77 EUR, 77,70 EUR aŭ eĉ 777,00 EUR por subteni tiun valoran aktivadon.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/777a1