INK:

INTERKULTURA

NOVELO-

KONKURSO

 

Interkultura Novelo-Konkurso (INK) estas reta evento celanta instigi aktualan novelan kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj. Sama temo, malsamaj vidpunktoj, malsamaj historioj… 

INK funkcias tiel: pri la temo de la konkurso oni voĉdonos rete por unu el la sekvontaj du temoj: aŭ “Amo en la tempo de viruso” aŭ “Ŝanĝiĝanta socia klimato”. Post la voĉdono, aŭtoroj estos invititaj verki novelon pri la elektita temo kaj sendi ĝin per reta formularo antaŭ la fino de junio 2020. La tekstoj havos maksimume 10 000 maŝinskribitajn spacojn (proksimume 5 paĝoj). Ne estas minimuma longeco. Poste, interkultura ĵurio taksos la novelojn kaj anoncos gajninton. La aŭtoro de la gajninta novelo ricevos premion de 1000 eŭroj. Finalistajn novelojn oni povos legi en rete publikgota novelaro. 

Pliaj informoj ofte sekvos kun la kradvorto #ink2020

Notu ke oni povas kontribui diversmaniere al la konkurso: kompreneble, kiel partoprenanto, sed ankaŭ kiel korektisto, komunikisto, juĝanto, k.t.p. Se vi deziras helpi pri la konkurso, bonvolu kontakti ink.organizado@gmail.com.

 


 

OFTAJ DEMADOJ

Kio ĝuste estas “novelo”?

Novelo estas mallonga inventita rakonto. Novelo distingiĝas disde fabelo per la realismo de la temo. Novelo-ekzemplojn oni povas trovi ĉi tie.

Kiel prepariĝi por la konkurso?

  1. Legu novelojn!
  2. Legu pliajn novelojn!
  3. Vizitu la vikipedian paĝon pri Novelo.

Kio okazos al la noveloj post la konkurso?

  1. Publikigo de la noveloj en Esperanto-novelaro.
  2. Espereble, publikigo de tradukita novelaro en unu aŭ kelkaj naciaj lingvoj. Unuflanke, tio estas ilo por plu instigi dialogon kaj interkompreniĝon; aliflanke, tio estas ankaŭ ilo por konigi al la mondo Esperanton kiel internacian lingvon.

 


REGULARO

Artikolo 1. Celo – Interkultura Novelo-Konkurso (INK) celas instigi aktualan novelan kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj, tiel instigante ankaŭ dialogon kaj interkompreniĝon.

Artikolo 2. Temo – Pri la temo de la konkurso oni voĉdonos rete.

Artikolo 3. Tipo – Noveloj devas esti nepublikigitaj kaj skribitaj en la internacia lingvo Esperanto. Noveloj devas konformi al la temo de la konkurso. Noveloj devas havi titolon. La tekstoj havos maksimume 10 000 maŝinskribitajn spacojn (proksimume 5 paĝoj). Ne estas minimuma longeco.

Artikolo 4. Limdato – La limdato por sendi verkojn estas la 30-an de junio 2020. La tekstoj devos esti senditaj per la reta formularo de la konkurso.

Artikolo 5. Ĵurio – La ĵurio estas memstara por elekti la gajninton de la konkurso. Ĝia decido estas nekontestebla.

Artikolo 6. Premio – Premio de 1000 eŭroj estos donita al la gajninto de la konkurso.

Artikolo 7. Publikigo de tekstoj – Ĉiu aŭtoro sendinta tekston al INK konsentas publikigi ĝin ĉe la eldonejo decidota por INK, laŭ la eldono-kontrakto, kaj ankaŭ rete.

Artikolo 8. Regula modifo – Laŭbezone, la organizantoj de INK povas krei, modifi, mallongigi aŭ alimaniere ŝanĝi la regulojn de la konkurso.