Donacoj

 

Donacu por subteni la UK-on! Viaj donacoj helpos pri la arta kaj aliaj programoj kaj helpos fari la UK-on en Montrealo eĉ pli bela kaj memorinda! La donacojn kolektas KEA (Kanada Esperanto-Asocio). Kanadanoj povas ricevi impost-kvitancon.