Jarfina mesaĝo de LKK

Karaj amikoj,

Elkorajn bondezirojn por la plej bela jarfina sezono kaj ankaŭ feliĉan (pasintan) Zamenhof-tagon!

Kiel vi jam tre bone scias, 1-8-a de aŭgusto 2020 Montrealo fariĝas la tutmonda ĉefurbo de Esperantujo, gastigante la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto ekzakte 110 jarojn post la fama vizito de Zamenhof al Nord-Ameriko — ĉu vi scias, ke li ankaŭ vizitis Montrealon? Legu pri tio en la speciala zamenhoftaga “Riveregero”! Mi esperas, ke vi estas same fiera, kiel mi, ke nia lando estas elektita gastigi la plej grandan Esperanto-eventon de la jaro!

Dum mi tajpas tion ĉi (19-an de decembro), jam aliĝis 353 partoprenantoj el 43 landoj, kaj Kanado estas sur la 2-a loko laŭ la kvanto de aliĝintoj, kio estas fakte bona nombro, ĉar kutime en la unua aliĝperiodo aliĝas ĉirkaŭ triono de la tuta partoprenantaro. Ni atendas pli ol mil partoprenantojn — kaj ni esperas ke estos ankaŭ grandega nombro de ni, kanadanoj! Se vi planas ĉeesti (kaj mi certe esperas, ke vi ĉiuj membroj de KEA kaj ESK ĉeestos!), mi petas ke vi aliĝu nun, dum la unua aliĝperiodo: do ĝis la 31-a de decembro 2019. Sciu ke depende de la kvanto de aliĝintoj en la unua periodo oni fiksas nian artan buĝeton, do ju pli da aliĝoj venos ĝis la fino de decembro, des pli riĉan artan programon ni sukcesos havi!

Due, ni estas fieraj anonci komunan stipendian programon de KEA, ESK kaj LKK! La stipendia programo celas helpi al junuloj kaj homoj en bezono partopreni la UK-on. Estas ankaŭ iom da suplementa mono por helpi pri vojaĝkostoj kaj ankaŭ stipendioj por la partoprenantoj en unu el du Esperanto-kursetoj antaŭ la UK (unu okazos en Montrealo kaj unu kun ILEI-kongreso en Kebeko). La limdato por peti stipendion estas la 28-a de februaro. Legu pri la stipendia programo ĉi tie: https://esperanto2020.ca/eo/stipendioj/

Krom la kursoj antaŭ la UK okazos diversaj aliaj aranĝoj ĉirkaŭ la UK — Esperantaj kaj ne-Esperantaj. Dum vi ellaboras viajn somerajn planojn, konsideru ankaŭ tiujn aranĝojn, ĉar eble vi volos veni al Montrealo iom pli frue aŭ resti iom pli longe. Legu pri ĉio ĉi tie: https://esperanto2020.ca/eo/eventoj-kursoj-cirkau-uk/

Mi ankaŭ memorigu ke niaj sudaj najbaroj organizas seminarieton por klerigi homojn pri eventorganizado kaj helpi ellabori junularan programon en Montrealo. La evento okazos en Ĉikago inter la 17-a kaj 20-a de januaro 2020 kaj ankoraŭ estas iom da spacoj. Pluraj stipendioj haveblas por usonanoj same kiel por kanadanoj. Aliĝu! http://tinyurl.com/VEK-evento

Organizi la UK-on estas grandega honoro, sed ankaŭ enorma respondeco kaj laboro por la LKK kaj helpantoj. Konsideru volontuli dum la UK — la plejparto de la volontula laboro estos bezonata en la sfero de administrado (por helpi registri homojn, ekzemple), en vendredo ĵus antaŭ la UK. Jen ĉio, kion vi devas scii pri volontulado! https://esperanto2020.ca/eo/volontuli-kontribui/

Alia grava afero — dankegon al ĉiuj, kiuj jam donacis al la sukceso de la UK. Tio vere helpos fari nian programon artan kaj alian pli riĉa kaj bela. Se vi ankoraŭ ne donacis, estas ankoraŭ tempo tion fari. https://esperanto2020.ca/eo/donacu/

La Dua Bulteno kun ĉiuj informoj pri la loĝado, antaŭ- kaj postkongresoj kaj eskursoj estas nun preparata kaj aperos tre baldaŭ! Se vi povas permesi al vi loĝi en la hotelo Ŝeraton urbocentre (la kongresejo), ni petas vin tion fari, ĉar se ni okupos difinitan kvoton de la ĉambroj, ni ricevos ĉiujn aliajn ejojn tre favorpreze. Se vi ne povas loĝi en Ŝeraton, estos multaj belaj elektoj, en ĉiu prezrango (inkluzive de junulargastejoj). VI *NE* DEVAS HAVI LA DUAN BULTENON POR ALIĜI AL LA UK, do, faru vian aliĝon plej bone jam ĉi-jare! Jen ĉio pri la aliĝoj: https://esperanto2020.ca/eo/alighi/

Bv. ne heziti disvastigi tiun ĉi mesaĝon al ĉiuj esperantistoj aŭ potencialaj esperantistoj! Estas grave ke tiu mesaĝo trafu ankaŭ kanadajn esperantistojn, kiuj ne nepre membras en KEA kaj ESK. Notu ke nia retejo havas ĉiujn ĉefajn informojn ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en la franca kaj la angla, por novuloj.

 

Amike,

Ĵenja Amis, LKK-sekretario / respondeculo pri komunikado / KEA-estrarano

Stipendioj por kanadanoj!

Kanada Esperanto-Asocio, Esperanto-Societo Kebekia kaj LKK por la UK-2020 anoncas stipendiojn por loĝantoj de Kanado! Ĉio, kion vi devas scii, ĉi tie!

Bela video pri Montrealo!

Zamenhof en Montrealo! Speciala Zamenhoftaga eldono de Rivereg-er-o!

Jen speciala Zamenhoftaga eldono de “Rivereg-er-o” — ĉio, kion vi volis scii pri la hotelo Windsor, kie Zamenhof restis en Montrealo, plus rarega intervjuo de Zamenhof al montreala gazeto, tradukita en Esperanton!  Bonan legadon kaj feliĉan Zamenhof-tagon! https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/12/Rivereg-ero-4.pdf

“Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.

Du ebloj spertiĝi pri Esperanto antaŭ la UK!

Ĉu vi ŝatus plibonigi vian Esperanton antaŭ la UK-2020 en Montrealo? Perfekte! Ni povas proponi al vi du belajn eblojn: en Kebekurbo, dum la 53-a Kongreso de ILEI, kaj en Montrealo, dum la Montreala Esperanto-Kurso (MEK)!

53-a Kongreso de ILEI okazos Kebeko (Kebekio, Kanado) de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 2020 kun komuna veturado al la 105-a UK en Montrealo poste. Kadre de la 53-a kongreso de ILEI okazos Esperanto-kursoj kiel kutime. Kiel trejnado antaŭ-UK-a vi povas aliĝi por la du lastaj tagoj kaj partopreni intensajn lingvokursojn kiel studento ; vi ĝuos la ceteran programon de la kongreso. Aŭ vi aliĝu al la kompleta ILEI-kongreso. Ĉiuj informoj legeblas tie: www.ilei.info 

MEK, la Montreala Esperanto-Kurso, estos speciala dutaga kurso por komencantoj kaj progresantoj, prepare al la Universala Kongreso. La kurso okazos ekde la mateno de vendredo (31 julio) ĝis la frua vespero de sabato (1 aŭgusto) ĝustatempe por partopreni la kongresa programeron por unuaj kongresanoj. Ĝin instruos du brilaj Esperanto-instruistoj, Katalin Kovats kaj Sylvain Lelarge. Jen unika okazo por vi aŭ por viaj konatoj! La kurso estos malferma egale al aliĝintoj kaj nealiĝintoj al la Universala Kongreso. Informojn kaj aliĝilon vi trovos en la retejo de ESF: https://www.esperantic.org/en/montrealo_2020/

La Riverego 136-137 haveblas rete!

Ĉio, kion vi volis scii pri Montrealo kaj la UK-105 en unu loko! https://esperanto2020.ca/eo/riverego136-137/

Kiel aliĝi al la UK-2020 en Montrealo?

1) Vizitu la retejon de uea: https://uea.org/kongresoj/alighilo

2) Plenigu la retan aliĝilon.

3) Pagu rekte ĉe UEA (kreditkarto, banka ĝiro, UEA-konto aŭ via landa peranto). La landa peranto por kanadanoj estas KEA — Kanada Esperanto-Asocio. Vi povas pagi al KEA per ĉeko, Interac aŭ PayPal en la retejo esperanto.ca. Ĝuu la rabaton por fruaj aliĝoj !

Infanoj kaj gejunuloj, naskiĝintaj post la 31-a de decembro, nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj, gasto aŭ grava kontribuanto (laŭ aparta interkonsento kun la organizantoj) aliĝas senpage. Notu ke indas membriĝi (ekz., 70 CAD por kanadanoj) por ricevi la rabatan kotizon. Se vi aliĝas en 2019, indas aliĝi por 2019 por ricevi la rabaton.

Bonvenon al Montrealo!

Medalo por la UK-2020

La LKK por la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo volus presi memormedalon de la UK. Tamen, por ke ni ne faru malprofiton, ni devas pli malpli scii antaŭe, kiom da medaloj ni kredeble povos vendi. Se vi interesiĝas pri la aĉetado de tia medalo, bv sendi mesaĝon al Garry Evans, kasisto de la LKK : garryoevans(ĉe)gmail.com. Ne estos devige aĉeti medalon, sed via mesaĝo donos al ni pli precizan ideon, kiom da medaloj vendiĝos. La medalo estos el polurita arĝentita bronzo, kun diametro de 38 mm, kaj aspektos kiel la ĉi-afiŝitaj desegnaĵoj. Ĝi kostos 60 kanadajn dolarojn (aŭ 45 usonajn dolarojn, aŭ 42 eŭroj) por ĉiu ekzemplero, inkluzive de luksa skatoleto, plus poŝtaj kostoj (sed sen tiaj kostoj, se vi kolektos la medalon dum la UK). Vi eventuale povos pagi pere de PayPal aŭ al nia UEA-konto.

 

La Rivereg-er-o numero 3: la bunta jaro en Kebekio!

La tria numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Buntega enhavo: la mirinda jaro 2019 per la vortoj de Nicolas, Viau, la prezidanto de Esperanto-Societo Kebekia, du poemoj de famega kebekia poeto, Émile Nelligan, estos muzikigitaj de fama usona komponisto, David Gaines, raportoj pri LangFest kaj MeKaRo, plus, multegaj fotoj kaj aliaj aferoj! Cetere, jen bela ideo por Kristnaska donaco: la libro Kristnaskaj Rakontoj de Louis Fréchette. Bonan legadon! https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-3.pdf

“Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.

La Rivereg-er-o numero 2: LKK respondas!

La dua numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Ĉi-numere LKK respondas ĉiujn eblajn demandojn pri la kongresa urbo, kaj pli!  https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-2.pdf

“Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.