La Riverego 136-137 haveblas rete!

Ĉio, kion vi volis scii pri Montrealo kaj la UK-105 en unu loko! https://esperanto2020.ca/eo/riverego136-137/

Kiel aliĝi al la UK-2020 en Montrealo?

1) Vizitu la retejon de uea: https://uea.org/kongresoj/alighilo

2) Plenigu la retan aliĝilon.

3) Pagu rekte ĉe UEA (kreditkarto, banka ĝiro, UEA-konto aŭ via landa peranto). La landa peranto por kanadanoj estas KEA — Kanada Esperanto-Asocio. Vi povas pagi al KEA per ĉeko, Interac aŭ PayPal en la retejo esperanto.ca. Ĝuu la rabaton por fruaj aliĝoj !

Infanoj kaj gejunuloj, naskiĝintaj post la 31-a de decembro, nemalhaveblaj akompanantoj de handikapuloj, gasto aŭ grava kontribuanto (laŭ aparta interkonsento kun la organizantoj) aliĝas senpage. Notu ke indas membriĝi (ekz., 70 CAD por kanadanoj) por ricevi la rabatan kotizon. Se vi aliĝas en 2019, indas aliĝi por 2019 por ricevi la rabaton.

Bonvenon al Montrealo!

Medalo por la UK-2020

La LKK por la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo volus presi memormedalon de la UK. Tamen, por ke ni ne faru malprofiton, ni devas pli malpli scii antaŭe, kiom da medaloj ni kredeble povos vendi. Se vi interesiĝas pri la aĉetado de tia medalo, bv sendi mesaĝon al Garry Evans, kasisto de la LKK : garryoevans(ĉe)gmail.com. Ne estos devige aĉeti medalon, sed via mesaĝo donos al ni pli precizan ideon, kiom da medaloj vendiĝos. La medalo estos el polurita arĝentita bronzo, kun diametro de 38 mm, kaj aspektos kiel la ĉi-afiŝitaj desegnaĵoj. Ĝi kostos 60 kanadajn dolarojn (aŭ 45 usonajn dolarojn, aŭ 42 eŭroj) por ĉiu ekzemplero, inkluzive de luksa skatoleto, plus poŝtaj kostoj (sed sen tiaj kostoj, se vi kolektos la medalon dum la UK). Vi eventuale povos pagi pere de PayPal aŭ al nia UEA-konto.

 

La Rivereg-er-o numero 3: la bunta jaro en Kebekio!

La tria numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Buntega enhavo: la mirinda jaro 2019 per la vortoj de Nicolas, Viau, la prezidanto de Esperanto-Societo Kebekia, du poemoj de famega kebekia poeto, Émile Nelligan, estos muzikigitaj de fama usona komponisto, David Gaines, raportoj pri LangFest kaj MeKaRo, plus, multegaj fotoj kaj aliaj aferoj! Cetere, jen bela ideo por Kristnaska donaco: la libro Kristnaskaj Rakontoj de Louis Fréchette. Bonan legadon! https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-3.pdf

“Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.

La Rivereg-er-o numero 2: LKK respondas!

La dua numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Ĉi-numere LKK respondas ĉiujn eblajn demandojn pri la kongresa urbo, kaj pli!  https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-2.pdf

“Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.

La Rivereg-er-o numero 1 haveblas rete!

La unua numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Temo de la numero — Montrealo Verda! Lernu kiel aliĝi al la UK + invito partopreni specialan trejnsesion en Ĉikago (stipendioj haveblas por kanadanoj kaj usonanoj!) https://esperanto2020.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-1.pdf

“Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun diversaj eroj de tiuj specialaj eldonoj formiĝos la sekvaj numeroj de La Riverego kaj La Lumo en 2019-2020.

 

 

Nova Esperanto-domo en Kebekio!

La ĵus inaŭgurita Domo de Esperanto en Tririvero aperis en la regiona televida novaĵelsedo de Radio-Canada! La raporto komenciĝas ĉirkaŭ la 17-a minuto. La LKK dankas al Suzanne Roy pro tiu bela iniciato! https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/443347/episode-du-14-septembre-2019

Movada-Vid.Punkto.info intervjuis LKK-anojn!

La du LKK-anoj: la prezidanto de ESK, Nicolas Viau, kaj la redaktoro de La Riverego, Ĵenja Amis, respondas demandojn de Movada Vid.Punkto pri la UK-2020! Bonan aŭskulton! https://movada-vid.punkto.info/2019/09/02/mvp021-uk-105-en-montrealo/

Normand Fleury, la LKK-estro, ĉe Radio-Canada

Oni parolis pri Esperanto en la novaĵelsendo de Radio-Canada! Intervjuoj kun Normand Fleury kaj aliaj Esperantistoj dum la Montreala lingva festivalo LangFest, okazinta de la 23-a ĝis la 25-a de aŭgusto 2019. De 11 minutoj 30 sekundoj en la videaĵo.  https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/episodes/441614/episode-du-24-aout-2019

La reta aliĝilo por UK-2020 malfermiĝis!

Oni jam povas aliĝi al la Universala Kongreso-2020 en Montrealo (#Esperanto2020) per rete: https://uea.org/kongresoj/alighilo