Montrealo-2022: la renaskiĝonta UK: prezentaĵo por la Virtuala Movada Foiro

La prezentaĵo por la Virtuala Movada Foiro 2020  estas havebla rete!

La Montreala LKK ĉe la malfermo de MondaFest’

Karaj amikoj,

Kiel vi jam tre bone scias, la UK-2020 ne povis okazi pro la monda pandemio de koronviruso. Por doni al esperantistoj la okazon paroli, aŭdi prelegojn, ĝui muzikon kaj arton kaj simple esti kune kaj subteni unu la alian, kiam la plejparto de ĉeestaj kunvenoj kaj kongresoj estas nuligitaj, UEA, kunlabore kun E@I kaj Vinilkosmo, starigis Mondan Festivalon (MondaFest’ 2020). Temas pri serio de virtualaj eventoj tutmonde, kiu daŭros proksimume 3 monatojn. Multaj ikonaj eventoj kaj kongresoj okazos kadre de MondaFest’ (interalie, Paralela Universo, NASK, IJK, SEP ktp.).

MondaFest’ komenciĝos la 20-an de junio kaj finiĝos la 20-an de septembro 2020 — la datoj elektitaj kun multe da simbolismo. Notu ke sabaton, la 20-an de junio, kadre de la Somera Malfermo de MondaFest’, la LKK-anoj de la Montreala UK havos kelkajn minutojn por saluti partoprenantojn — tio okazos ĉirkaŭ 13:00 UTC (9:00 matene montrealtempe). Ni kore invitas vin aliĝi kaj ĉeesti tiun historian eventon: la unuan Mondan Festivalon de Esperanto, kaj ankaŭ subteni la montrealan LKK-on per via ĉeesto — ĝi estos ege grava por ni. La partopreno estas senpaga, kaj estos kelkaj notinda kontribuoj de Montrealo al tiu ĉi virtuala evento (interalie, Kanada Virtuala Kinejo, prelegoj ktp.). Notu ankaŭ ke ene de la MondaFest’ okazos la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK), inter la 1-a kaj la 8-a de aŭgusto 2020 — la datoj, kiam devintus okazi la UK-2020 en Montrealo. La partopreno en la VK estos senpaga por ĉiuj membroj de UEA.

Pli da informoj:

 

Amike,

Montreala LKK

Montrealo-2022: poŝtkarto de espero!

Eĉ se la koronvirusa epidemio haltigis la UK-on 2020, ĝi ja ne haltigis la montrealanojn! Kun preskaŭ la sama teamo, la montreala LKK daŭrigas sian laboron kaj esperas ke la evento, pri kiu ili revas jam de pluraj jaroj, okazos eĉ pli bele, grande kaj memorinde! Por doni la mesaĝon de espero al ĉiuj esperantistoj, la montreala UK eldonis poŝtkarton, kiu estas la invito al la UK-2022, kun la fama citaĵo de Zamenhof: “Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante ni iru la vojon celitan!”

Notu ke la Kanada Esperanto-Asocio (KEA) faras kampanjon “2022 eŭrojn por Montrealo-2022”. Se vi ŝatus subteni la kampanjon vi povas donaci al KEA, kun indiko “por la UK en Montrealo”. Eblas donaci per la UEA-konto de Kanada Esperanto-Asocio: keaa-f (skribu al financoj@co.uea.org, kopie al lkk@esperanto2020.ca) aŭ per kreditkarto aŭ PayPal. La unuaj cent donacantoj ricevos tiun ĉi karton subskribitan de unu el LKK-anoj. Por donacoj de cent eŭroj aŭ pli, la karto estos subskribita de la tuta LKK-2022!  La poŝtkarto havos specialan poŝtmarkon kun ĉielarko kaj la vortoj “Ĉio iros bone” — mandesegnitan de la sekretario de la Montreala LKK, Ĵenja Amis (vidu sube). Bv. indiki la adreson se vi ŝatus ricevi la karton kaj ni sendos ĝin al tiu adreso. Kanadanoj povas ricevi impost-kvitancon.

 

 

Rezultoj de la kampanjo 2022 por 2022

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.2022€Raised 1676€ towards the 2022€ target.1676€Raised 1676€ towards the 2022€ target.83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekde septembro 2020 vi ankaŭ povas aĉeti la poŝtkarton kaj poŝtmarkon de Espero

Unuopaj ekzempleroj:

 • 1 poŝtkarto: 1 eŭro
 • 1 poŝtmarko: 2 eŭroj
 • 1 poŝtkarto + 1 poŝtmarko: 3 eŭroj

Pakaĵoj:

 • 15 poŝtkartoj (sen poŝtmarkoj): 10 eŭroj (t.e., rabato je 1/3)
 • 5 poŝtkartoj + poŝtmarkoj (poŝtmarkoj algluitaj sur la poŝtkartojn): 10 eŭroj (t.e., rabato je 1/3)

Klaku ĉi tie por pagi per kreditkarto aŭ per PayPal

La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022

UEA esperas, ke ĉiuj bone fartas. La sano de la kongresanoj kaj de ĉiuj homoj estas por ni la plej alta prioritato. Post zorga konsiderado de ĉiuj aspektoj de la koronvirusa tutmonda epidemio kaj ĝiaj sekvoj, la Estraro de UEA, la Centra Oficejo, LKK kaj la kongresejo en Montrealo venis al la konkludo, ke tute ne estus sekure kaj prudente okazigi la UK-on en Montrealo en 2020. Cetere, laŭ la novaj pli striktaj reguloj de la kebekia registaro, je nia granda bedaŭro en 2020 ne eblos okazigi Universalan Kongreson de Esperanto.

Pro tio la Estraro de UEA unuanime decidis prokrasti la Universalan Kongreson en Montrealo al la jaro 2022.

Ni kore dankas al la Loka Kongresa Komitato (LKK), kiu dum jaroj obstine laboris por organizi la Kongreson kaj pretas daŭrigi la laborojn por la UK en Montrealo en la jaro 2022.

Ĉiu aliĝinto estis rekte informita de la Kongresa Fako de UEA rilate la prokraston al 2022, la aŭtomatan nuligon de mendoj kaj la repagojn.

Por ke la esperantistoj tamen havu la okazon sperti grandan internacian aranĝon en tiu ĉi jaro, estas planata virtuala evento en la monatoj julio-aŭgusto, kiun povos partopreni ankaŭ tiuj, kiuj ne planis veni al Montrealo.

Pliaj informoj pri tio aperos en sekvaj komunikoj de UEA.

 

Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 862 (2020-04-11): uea.org/gk/862a1

UEA planas prokrasti la Montrealan UK-on

UEA planas prokraston de la UK en Montrealo

De la antaŭa komuniko pri la koronvirusa krizo, uea.org/gk/855a1, okazis grandaj ŝanĝoj. Interalie, Kanado malpermesas ne-esencajn enirojn de eksterlandanoj ĝis la 30-a de junio kaj el Usono ĝis almenaŭ la 21-a de aprilo (decrets.canada.ca/attachment.php?attach=38990). Pro la rapide evoluanta situacio, malfacilas antaŭvidi, kiam la registaro repermesos la eniron de eksterlandanoj. La disvastiĝo de la epidemio tutmonde montriĝas multe pli granda ol oni antaŭe taksis. Pli kaj pli evidentiĝas, ke la medicinaj, ekonomiaj kaj aliaj implicoj povas daŭri longe post la estingiĝo de la epidemio.

Sekve, la Estraro, konsulte kun la LKK, la kongresa fako kaj la instancoj en Kanado, planas prokraston de la UK en Montrealo, kiel okazas al pli kaj pli da eventoj planitaj por la somero, inkluzive de la Olimpikoj kaj grandaj festivaloj en Montrealo kaj tutmonde.

Kiam la Estraro faros decidon, la kongresanoj kaj ĝenerala publiko estos tuj informitaj. Samtempe venos informo, kiel oni pritraktos malmendojn kaj kotizojn.

Anstataŭ la ĉi-jara Kongreso UEA konsideras organizi virtualan eventon, kiu konservos plurajn elementojn de la tradicia UK kaj estos amase disvastigita rete al la tuta mondo.

UEA faris plurajn paŝojn por helpi al la E-komunumo resti informata pri la rapida tutmonda disvastiĝo de la koronvirusa epidemio:

  1. UEA kreis specialan retpaĝon revuoesperanto.org/korona_viruso, kiu enhavas praktikajn informojn pri la koronvirusa epidemio kaj ĝenerale kaj pri la aspektoj rilataj al Esperantujo. Ankaŭ en la papera revuo aperas informoj pri la situacio, kadre de la nova rubriko Fake, Science, Profesie tra la mondo.
  1. La Estraro decidis, ke la aprila numero de Revuo Esperanto estu libere elŝutebla: uea.org/gk/859a1. Tiu paŝo esta aparte utila en la nuna situacio, kiam multaj troviĝas hejme kaj havas pli da tempo por legi kaj aprezi la enhavon. Aparte la aprila numero havas plurajn valorajn artikolojn, kiuj restos aktualaj ankaŭ en la longa perspektivo: okaze de la 100-jara jubileo de Hector Hodler, pri la korona viruso, la IKU-programo, la UK-programo, la Membraro-raporto pri 2019 kaj pluraj aliaj.
  1. La Ĝenerala Sekretario de UN publikigis alvokon por, en tiu ĉi decida horo por la homaro, redukti kaj eviti konfliktojn kaj militojn. UEA tradukis ĝin en E-on esperantoporun.org/urga-mesago-de-la-generala-sekretario-de-unuigintaj-nacioj/ kaj pledas por ke oni traduku ĝin en sian nacian lingvon kaj disvastigu nacinivele.

Fine, el pli vasta vidpunkto.

Por la tuta homaro tio estas tre malfacila tempo, sed ni memoru, ke ni renkontas tiun ĉi epidemion en multe pli bonaj cirkonstancoj ol estis en antaŭaj historiaj pandemioj. Ni havas modernajn servojn, medicinon, komunikadon, interreton.

La koronvirusa epidemio estas la plej severa de jarcento, sed fine ĝi estos venkita. Tiam la homaro, la socio kaj ankaŭ la Esperanto-komunumo havos ŝancon pliboniĝi. Espereble, ankaŭ kiam pasos la krizo, oni plu respektos, simpatios kaj estos pli pacienca kun la aliaj, loke kaj internacie. Ni estu pli modestaj, aprezemaj kaj konservemaj al nia socio, kulturo, medio kaj planedo.

Ankaŭ la E-Movado povos lerni de tiu historia kaj socia leciono: per retaj rimedoj kiel Skype, Zoom, Facebook k.a. havi pli da interretaj kontaktoj nacie kaj internacie, dividi niajn renkontiĝojn kaj kongresojn kun e-istoj kaj ne e-istoj tra la tuta mondo kaj tiel disvastigi la konon kaj la mesaĝon de la Internacia lingvo Esperanto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/861a1
Gazetara Komuniko de UEA: N-ro 861 (2020-04-04)

La Riverego 139-140 haveblas rete!

Jen plia buntega numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio! http://www.esperanto.qc.ca/fr/riverego139-140/

KER-ekzamenoj Montreale!

Aliĝu al 2400+ KER-ekzamenintoj kaj ekzameniĝu Montreale laŭ la Komuna Eŭropa Referencokadro por lingvoj (KER)! Ĉiuj informoj ĉi tie: https://edukado.net/ekzamenoj/ker/uk

La Dua Bulteno jam aperis!

Karaj, la Dua Bulteno por la UK en Montrealo (1-8-a de aŭgusto) jam haveblas rete! https://uea.org/pdf/uk2020/DB_Montrealo.pdf. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, eblas fari ĉe https://uea.org/kongresoj/alighilo kaj poste eblas mendi eksursojn, loĝadon, bankedon ktp. rete ĉe https://uea.org/kongresoj/mendilo

La Riverego 138: skizo pri ekskursoj, stipendioj por kanadanoj, eventoj ĉirkaŭ la UK kaj pli!

Karaj, jen la unua numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio, en la jaro 2020! Atentu multajn gravegajn informojn por kanadanoj — stipendioj, ktp. Bonan legadon! http://www.esperanto.qc.ca/fr/rivereg-ero-5/

Mapo-2020: vizitu Montrealon virtuale… kaj reale!

Mapo-2020 estas havebla rete!

Jen bela maniero konatiĝi kun Montrealo, la urbo, kiu gastigos la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto (1-8-a de aŭgusto 2020). Vizitu diversajn montrealajn vidintaĵojn, la kongresejon kaj… venu persone en 2020! Notu ke tio ĉi ne estas la fina versio de la mapo, multaj aliaj aferoj aldoniĝos poste. La mapo estas farita en Google Maps, vi povas uzi ĝin kun aŭ sen interreta konekto en Montrealo (por uzi sen la interreta konekto vi devos elŝuti ĝin).