La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022

UEA esperas, ke ĉiuj bone fartas. La sano de la kongresanoj kaj de ĉiuj homoj estas por ni la plej alta prioritato. Post zorga konsiderado de ĉiuj aspektoj de la koronvirusa tutmonda epidemio kaj ĝiaj sekvoj, la Estraro de UEA, la Centra Oficejo, LKK kaj la kongresejo en Montrealo venis al la konkludo, ke tute ne estus sekure kaj prudente okazigi la UK-on en Montrealo en 2020. Cetere, laŭ la novaj pli striktaj reguloj de la kebekia registaro, je nia granda bedaŭro en 2020 ne eblos okazigi Universalan Kongreson de Esperanto.

Pro tio la Estraro de UEA unuanime decidis prokrasti la Universalan Kongreson en Montrealo al la jaro 2022.

Ni kore dankas al la Loka Kongresa Komitato (LKK), kiu dum jaroj obstine laboris por organizi la Kongreson kaj pretas daŭrigi la laborojn por la UK en Montrealo en la jaro 2022.

Ĉiu aliĝinto estis rekte informita de la Kongresa Fako de UEA rilate la prokraston al 2022, la aŭtomatan nuligon de mendoj kaj la repagojn.

Por ke la esperantistoj tamen havu la okazon sperti grandan internacian aranĝon en tiu ĉi jaro, estas planata virtuala evento en la monatoj julio-aŭgusto, kiun povos partopreni ankaŭ tiuj, kiuj ne planis veni al Montrealo.

Pliaj informoj pri tio aperos en sekvaj komunikoj de UEA.

 

Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 862 (2020-04-11): uea.org/gk/862a1

UEA planas prokrasti la Montrealan UK-on

UEA planas prokraston de la UK en Montrealo

De la antaŭa komuniko pri la koronvirusa krizo, uea.org/gk/855a1, okazis grandaj ŝanĝoj. Interalie, Kanado malpermesas ne-esencajn enirojn de eksterlandanoj ĝis la 30-a de junio kaj el Usono ĝis almenaŭ la 21-a de aprilo (decrets.canada.ca/attachment.php?attach=38990). Pro la rapide evoluanta situacio, malfacilas antaŭvidi, kiam la registaro repermesos la eniron de eksterlandanoj. La disvastiĝo de la epidemio tutmonde montriĝas multe pli granda ol oni antaŭe taksis. Pli kaj pli evidentiĝas, ke la medicinaj, ekonomiaj kaj aliaj implicoj povas daŭri longe post la estingiĝo de la epidemio.

Sekve, la Estraro, konsulte kun la LKK, la kongresa fako kaj la instancoj en Kanado, planas prokraston de la UK en Montrealo, kiel okazas al pli kaj pli da eventoj planitaj por la somero, inkluzive de la Olimpikoj kaj grandaj festivaloj en Montrealo kaj tutmonde.

Kiam la Estraro faros decidon, la kongresanoj kaj ĝenerala publiko estos tuj informitaj. Samtempe venos informo, kiel oni pritraktos malmendojn kaj kotizojn.

Anstataŭ la ĉi-jara Kongreso UEA konsideras organizi virtualan eventon, kiu konservos plurajn elementojn de la tradicia UK kaj estos amase disvastigita rete al la tuta mondo.

UEA faris plurajn paŝojn por helpi al la E-komunumo resti informata pri la rapida tutmonda disvastiĝo de la koronvirusa epidemio:

    1. UEA kreis specialan retpaĝon revuoesperanto.org/korona_viruso, kiu enhavas praktikajn informojn pri la koronvirusa epidemio kaj ĝenerale kaj pri la aspektoj rilataj al Esperantujo. Ankaŭ en la papera revuo aperas informoj pri la situacio, kadre de la nova rubriko Fake, Science, Profesie tra la mondo.
    1. La Estraro decidis, ke la aprila numero de Revuo Esperanto estu libere elŝutebla: uea.org/gk/859a1. Tiu paŝo esta aparte utila en la nuna situacio, kiam multaj troviĝas hejme kaj havas pli da tempo por legi kaj aprezi la enhavon. Aparte la aprila numero havas plurajn valorajn artikolojn, kiuj restos aktualaj ankaŭ en la longa perspektivo: okaze de la 100-jara jubileo de Hector Hodler, pri la korona viruso, la IKU-programo, la UK-programo, la Membraro-raporto pri 2019 kaj pluraj aliaj.
    1. La Ĝenerala Sekretario de UN publikigis alvokon por, en tiu ĉi decida horo por la homaro, redukti kaj eviti konfliktojn kaj militojn. UEA tradukis ĝin en E-on esperantoporun.org/urga-mesago-de-la-generala-sekretario-de-unuigintaj-nacioj/ kaj pledas por ke oni traduku ĝin en sian nacian lingvon kaj disvastigu nacinivele.

Fine, el pli vasta vidpunkto.

Por la tuta homaro tio estas tre malfacila tempo, sed ni memoru, ke ni renkontas tiun ĉi epidemion en multe pli bonaj cirkonstancoj ol estis en antaŭaj historiaj pandemioj. Ni havas modernajn servojn, medicinon, komunikadon, interreton.

La koronvirusa epidemio estas la plej severa de jarcento, sed fine ĝi estos venkita. Tiam la homaro, la socio kaj ankaŭ la Esperanto-komunumo havos ŝancon pliboniĝi. Espereble, ankaŭ kiam pasos la krizo, oni plu respektos, simpatios kaj estos pli pacienca kun la aliaj, loke kaj internacie. Ni estu pli modestaj, aprezemaj kaj konservemaj al nia socio, kulturo, medio kaj planedo.

Ankaŭ la E-Movado povos lerni de tiu historia kaj socia leciono: per retaj rimedoj kiel Skype, Zoom, Facebook k.a. havi pli da interretaj kontaktoj nacie kaj internacie, dividi niajn renkontiĝojn kaj kongresojn kun e-istoj kaj ne e-istoj tra la tuta mondo kaj tiel disvastigi la konon kaj la mesaĝon de la Internacia lingvo Esperanto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/861a1
Gazetara Komuniko de UEA: N-ro 861 (2020-04-04)

La Riverego 139-140 haveblas rete!

Jen plia buntega numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio! http://www.esperanto.qc.ca/fr/riverego139-140/

KER-ekzamenoj Montreale!

Aliĝu al 2400+ KER-ekzamenintoj kaj ekzameniĝu Montreale laŭ la Komuna Eŭropa Referencokadro por lingvoj (KER)! Ĉiuj informoj ĉi tie: https://edukado.net/ekzamenoj/ker/uk

La Dua Bulteno jam aperis!

Karaj, la Dua Bulteno por la UK en Montrealo (1-8-a de aŭgusto) jam haveblas rete! https://uea.org/pdf/uk2020/DB_Montrealo.pdf. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, eblas fari ĉe https://uea.org/kongresoj/alighilo kaj poste eblas mendi eksursojn, loĝadon, bankedon ktp. rete ĉe https://uea.org/kongresoj/mendilo

La Riverego 138: skizo pri ekskursoj, stipendioj por kanadanoj, eventoj ĉirkaŭ la UK kaj pli!

Karaj, jen la unua numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio, en la jaro 2020! Atentu multajn gravegajn informojn por kanadanoj — stipendioj, ktp. Bonan legadon! http://www.esperanto.qc.ca/fr/rivereg-ero-5/

Mapo-2020: vizitu Montrealon virtuale… kaj reale!

Mapo-2020 estas havebla rete!

Jen bela maniero konatiĝi kun Montrealo, la urbo, kiu gastigos la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto (1-8-a de aŭgusto 2020). Vizitu diversajn montrealajn vidintaĵojn, la kongresejon kaj… venu persone en 2020! Notu ke tio ĉi ne estas la fina versio de la mapo, multaj aliaj aferoj aldoniĝos poste. La mapo estas farita en Google Maps, vi povas uzi ĝin kun aŭ sen interreta konekto en Montrealo (por uzi sen la interreta konekto vi devos elŝuti ĝin).

Jarfina mesaĝo de LKK

Karaj amikoj,

Elkorajn bondezirojn por la plej bela jarfina sezono kaj ankaŭ feliĉan (pasintan) Zamenhof-tagon!

Kiel vi jam tre bone scias, 1-8-a de aŭgusto 2020 Montrealo fariĝas la tutmonda ĉefurbo de Esperantujo, gastigante la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto ekzakte 110 jarojn post la fama vizito de Zamenhof al Nord-Ameriko — ĉu vi scias, ke li ankaŭ vizitis Montrealon? Legu pri tio en la speciala zamenhoftaga “Riveregero”! Mi esperas, ke vi estas same fiera, kiel mi, ke nia lando estas elektita gastigi la plej grandan Esperanto-eventon de la jaro!

Dum mi tajpas tion ĉi (19-an de decembro), jam aliĝis 353 partoprenantoj el 43 landoj, kaj Kanado estas sur la 2-a loko laŭ la kvanto de aliĝintoj, kio estas fakte bona nombro, ĉar kutime en la unua aliĝperiodo aliĝas ĉirkaŭ triono de la tuta partoprenantaro. Ni atendas pli ol mil partoprenantojn — kaj ni esperas ke estos ankaŭ grandega nombro de ni, kanadanoj! Se vi planas ĉeesti (kaj mi certe esperas, ke vi ĉiuj membroj de KEA kaj ESK ĉeestos!), mi petas ke vi aliĝu nun, dum la unua aliĝperiodo: do ĝis la 31-a de decembro 2019. Sciu ke depende de la kvanto de aliĝintoj en la unua periodo oni fiksas nian artan buĝeton, do ju pli da aliĝoj venos ĝis la fino de decembro, des pli riĉan artan programon ni sukcesos havi!

Due, ni estas fieraj anonci komunan stipendian programon de KEA, ESK kaj LKK! La stipendia programo celas helpi al junuloj kaj homoj en bezono partopreni la UK-on. Estas ankaŭ iom da suplementa mono por helpi pri vojaĝkostoj kaj ankaŭ stipendioj por la partoprenantoj en unu el du Esperanto-kursetoj antaŭ la UK (unu okazos en Montrealo kaj unu kun ILEI-kongreso en Kebeko). La limdato por peti stipendion estas la 28-a de februaro. Legu pri la stipendia programo ĉi tie: https://esperanto2020.ca/eo/stipendioj/

Krom la kursoj antaŭ la UK okazos diversaj aliaj aranĝoj ĉirkaŭ la UK — Esperantaj kaj ne-Esperantaj. Dum vi ellaboras viajn somerajn planojn, konsideru ankaŭ tiujn aranĝojn, ĉar eble vi volos veni al Montrealo iom pli frue aŭ resti iom pli longe. Legu pri ĉio ĉi tie: https://esperanto2020.ca/eo/eventoj-kursoj-cirkau-uk/

Mi ankaŭ memorigu ke niaj sudaj najbaroj organizas seminarieton por klerigi homojn pri eventorganizado kaj helpi ellabori junularan programon en Montrealo. La evento okazos en Ĉikago inter la 17-a kaj 20-a de januaro 2020 kaj ankoraŭ estas iom da spacoj. Pluraj stipendioj haveblas por usonanoj same kiel por kanadanoj. Aliĝu! http://tinyurl.com/VEK-evento

Organizi la UK-on estas grandega honoro, sed ankaŭ enorma respondeco kaj laboro por la LKK kaj helpantoj. Konsideru volontuli dum la UK — la plejparto de la volontula laboro estos bezonata en la sfero de administrado (por helpi registri homojn, ekzemple), en vendredo ĵus antaŭ la UK. Jen ĉio, kion vi devas scii pri volontulado! https://esperanto2020.ca/eo/volontuli-kontribui/

Alia grava afero — dankegon al ĉiuj, kiuj jam donacis al la sukceso de la UK. Tio vere helpos fari nian programon artan kaj alian pli riĉa kaj bela. Se vi ankoraŭ ne donacis, estas ankoraŭ tempo tion fari. https://esperanto2020.ca/eo/donacu/

La Dua Bulteno kun ĉiuj informoj pri la loĝado, antaŭ- kaj postkongresoj kaj eskursoj estas nun preparata kaj aperos tre baldaŭ! Se vi povas permesi al vi loĝi en la hotelo Ŝeraton urbocentre (la kongresejo), ni petas vin tion fari, ĉar se ni okupos difinitan kvoton de la ĉambroj, ni ricevos ĉiujn aliajn ejojn tre favorpreze. Se vi ne povas loĝi en Ŝeraton, estos multaj belaj elektoj, en ĉiu prezrango (inkluzive de junulargastejoj). VI *NE* DEVAS HAVI LA DUAN BULTENON POR ALIĜI AL LA UK, do, faru vian aliĝon plej bone jam ĉi-jare! Jen ĉio pri la aliĝoj: https://esperanto2020.ca/eo/alighi/

Bv. ne heziti disvastigi tiun ĉi mesaĝon al ĉiuj esperantistoj aŭ potencialaj esperantistoj! Estas grave ke tiu mesaĝo trafu ankaŭ kanadajn esperantistojn, kiuj ne nepre membras en KEA kaj ESK. Notu ke nia retejo havas ĉiujn ĉefajn informojn ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en la franca kaj la angla, por novuloj.

 

Amike,

Ĵenja Amis, LKK-sekretario / respondeculo pri komunikado / KEA-estrarano

Stipendioj por kanadanoj!

Kanada Esperanto-Asocio, Esperanto-Societo Kebekia kaj LKK por la UK-2020 anoncas stipendiojn por loĝantoj de Kanado! Ĉio, kion vi devas scii, ĉi tie!

Bela video pri Montrealo!